Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytrzymałość Materiałów (ćwiczenia audytoryjne) REPETENCI

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 2


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa powtarzającawtorek / 16:00 - 17:30301
Grupa powtarzającaczwartek / 14:20 - 15:50301ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

W trakcie semestru odbędą się 3 kolokwia (z każdego z nich można uzyskać jedną oceną). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie 3 ocen pozytywnych. W semestrze odbędzie się po jednej poprawie każdego kolokwium.
Studentowi, który z ostatnim dniem bieżącego semestru nie uzyska zaliczenia przedmiotu przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe, które odbędą się w uzgodnionym terminie.
Zajęcia są obowiązkowe. Opuszczenie więcej niż 3 godzin zajęć może spowodować skreślenie z listy oraz brak możliwości podejścia do poprawy ćwiczeń w sesji.
Uczęszczanie na zajęcia z grupą bieżącą wiąże się z zaliczaniem kolokwiów wg ich terminów.ZADANIA DOMOWE

Zachęcam do wykonania zadań domowych z zakładki materiały dydaktyczne.PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

28.02.2017 - wtorekz grupą bieżącąWprowadzenie. Siły wewnętrzne. (wykład na ćwiczeniach)
07.03.2017 - wtorekz grupą bieżącąStopnie swobody, rodzaje podpór, reakcje
14.03.2017 - wtorek16:15-17:00 / 301Wykresy MTN w belkach prostych. Zastosowanie zależności różniczkowych do sporządzania wykresów sił przekrojowych
16.03.2017 - czwartekwg planuWykresy MTN w belkach prostych. Belki Gerbera
21.03.2017 - wtorekwg planuBelki Gerbera
23.03.2017 - czwartekwg planuRamy
28.03.2017 - wtorekwg planu

Ramy

30.03.2017 - czwartekwg planu

Momenty bezwładności 

Kolokwium nr 1: Belki Gerbera

04.04.2017 - wtorekwg planuMomenty bezwładności 
11.04.2017 - wtorekwg planu

Kolokwium nr 2: Ramy

09.05.2017 - wtorekwg planu

Kolokwium nr 3: Momenty bezwładności

Poprawa kolokwium nr 1

16.05.2017wg planuPoprawa kolokwiów
20.06.201714:15 - 16:00 / 301Poprawa kolokwiów
29.06.201713:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 1
07.09.201710:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 2
14.09.201710:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 3LITERATURA

1. Chudzikiewicz A.: Statyka Budowli, PWN, W-wa 1976.
2. Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach, PWN, W-wa 2008.
3. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. Tom I, PWN, W-wa 2003.
4. Gawkowska L – skrypt ZUT: Wytrzymałość materiałów, przykłady obliczeń, Sz-n 2010.
5. Grabowski J., Iwanczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, OW PW, W-wa 2006
6. Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. PWN, W-wa 1978.
7. Jastrzębski P., Muttermilch J., Orłowski W.: Wytrzymałość materiałów, Arkady, W-wa 1986.
8. Niezgodziński M., Niezgodziński  T.: Zadania z wytrzymałość materiałów, WNT, W-wa 2009.
9. Orłowski W., Słowański  L: Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń, Arkady, W-wa 1978.WYNIKI Z ĆWICZEŃ