Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechanika Budowli (ćwiczenia audytoryjne i projektowe)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 4


GRUPY

FORMA

NAZWA

GRUPY

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Audytoria1niedziela / 11:25 - 12:10431
Projekty1aniedziela / 12:15 - 13:00431
Projekty1bniedziela / 14:35 - 15:20431ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ AUDYTORYJNYCH

W trakcie semestru przewiduje się 2 kolokwia. Aby zaliczyć ćwiczenia audytoryjne należy uzyskać pozytywną oceną z każdego kolokwium. 
W sesji odbędą się 2 terminy poprawy ćwiczeń.
Zajęcia są obowiązkowe. Można opuścić maksymalnie 2 zajęcia. 

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH

W trakcie semestru przewiduje się 3 projekty.  Aby zaliczyć ćwiczenia projektowe należy uzyskać pozytywną oceną z każdego projektu.
Źle zrobiony projekt jest oddawany do poprawy aż do skutku. Polecam zrobić raz a dobrze.
Każdy projekt należy zaliczyć ustnie. 
Zajęcia są obowiązkowe. Można opuścić maksymalnie 2 zajęcia.
  


PROJEKTY DOMOWE 

UWAGA!!!: Proszę o oddanie projektów wykonanych w wersji kompletnej (bez brakujących stron) oraz bezbłędnej (projekt z jakimkolwiek błędem zostaje oddany do poprawki). Projekt może być wykonany ołówkiem ale "brudnopisów" nie przyjmuje. 

Tablice do metody przemieszczeń
Nr 1. Schemat 1, 2, 3
Nr 2. Schematy
Nr 3. SchematyPROGRAM ĆWICZEŃ 

DATA

DZIEŃ / GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ AUDYTORYJNYCH

ZAKRES ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH
05.03.2017wg planuMetoda przemieszczeń – rama nieprzesuwnaMetoda przemieszczeń – rama nieprzesuwna
12.03.2017wg planuMetoda przemieszczeń – rama przesuwnaWydanie projektu nr 1 – z ramy przesuwnej metodą przemieszczeń
26.03.2017wg planuMetoda przemieszczeń – rama przesuwnaMetoda przemieszczeń – rama przesuwna
02.04.2017

A - 11:25-13:00

P (gr2)- 13:30-15:05

P (gr1)- 15:10-16:50

Metoda przemieszczeń – belka, wyznaczanie wykresów sił N, T, M, wyznaczanie przemieszczeń bezpośrednio z układu równań

Termin oddania + zaliczenie projektu nr 1. Wydanie projektu nr 2 – belka statycznie niewyznaczalna metodą przemieszczeń, liczenie przemieszczeń bezpośrednio z układu równań
07.05.2017

A - 11:25-13:00

P - 13:30-15:05

P - 15:10-16:50

Linie wpływu w belkach Gerbera

 

Kolokwium z metody przemieszczeń (12:15-13:00)

Linie wpływu w belkach Gerbera

 

Termin oddania + zaliczenie projektu nr 2. Wydanie projektu nr 3 – linie wpływu w belkach Gerbera

14.05.2017wg planuObciążanie linii wpływuObciążanie linii wpływu
28.05.2017

Jedna grupa idzie na metody obliczeniowe, a druga na kolokwium do mnie (tak jak zadecyduje Pani dr A. Maryniak lub Państwo)

13:30-15:00 / 422

15:15-16:45 / 422

Kolokwium z linii wpływu w belkach statycznie wyznaczalnych

Poprawa kolokwium z metody przemieszczeń

Można oddawać skończone projekty
11.06.2017wg planuPoprawa jakiegokolwiek kolokwium Termin oddania + zaliczenie projektu nr 3
17.06.20179:00 / 422Poprawa ćwiczeń nr 1
23.06.201718:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 2
08.09.201718:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 3
14.09.201710:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 4 - do dodatkowej poprawy mogą przystąpić osoby, które zdają sobie sprawę że przy pomyślnie napisanej poprawie ćwiczeń zostaje im jeden termin egzaminu. Proszę osoby chętne o email. WYNIKI