Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytrzymałość Materiałów (ćwiczenia audytoryjne)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 2


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa 3wtorek / 13:15 - 14:00301
Grupa 1wtorek / 15:15 - 16:00301ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

W trakcie semestru odbędą się 3 kolokwia (z każdego z nich można uzyskać jedną oceną). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie 3 ocen pozytywnych. W semestrze odbędzie się po jednej poprawie każdego kolokwium.
Kolokwia poprawkowe odbywają się w dodatkowych terminach poza planowanymi zajęciami, z wyjątkiem ostatniego. Ostatnie kolokwium poprawkowe odbędzie się na ostatnich zajęciach w związku z tym przewidziano 1 godz. dodatkowych zajęć w terminie uzgodnionym ze studentami. 
Studentowi, który z ostatnim dniem bieżącego semestru nie uzyska zaliczenia przedmiotu przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe, które odbędą się w uzgodnionym terminie.
Zajęcia są obowiązkowe. Opuszczenie więcej niż 3 zajęć może spowodować skreślenie z listy oraz brak możliwości podejścia do poprawy ćwiczeń w sesji.ZADANIA DOMOWE

Zachęcam do wykonania zadań domowych z zakładki materiały dydaktyczne.PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

28.02.2017wg planuWprowadzenie. Siły wewnętrzne. (wykład na ćwiczeniach)
07.03.2017wg planuStopnie swobody, rodzaje podpór, reakcje
14.03.2017wg planuWykresy MTN w belkach prostych. Zastosowanie zależności różniczkowych do sporządzania wykresów sił przekrojowych
21.03.2017wg planuWykresy MTN w belkach prostych
28.03.2017wg planuBelki Gerbera
04.04.2017wg planuBelki Gerbera
11.04.2017wg planuKolokwium nr 1: Belki Gerbera
25.04.2017wg planuRamy
09.05.2017wg planuRamy
09.05.201714:10 / 422Poprawa kolokwium nr 1: Belka
16.05.2017wg planuRamy z prętami ukośnymi
23.05.2017wg planuKolokwium nr 2: Ramy
30.05.2017wg planuMomenty bezwładności 
06.06.201712:00 / 302Poprawa kolokwium nr 2: Rama
06.06.2017wg planuMomenty bezwładności 
07.06,201712:15 / 302 wszystkie grupyMomenty bezwładności (dodatkowe zajęcia w zamian za kolokwium poprawkowe na ćwiczeniach 20.06.2017)
13.06.2017wg planuKolokwium nr 3: Momenty bezwładności 
20.06.201712:15 - 13:00 / 302 wszyscyPoprawa kolokwium nr 3
20.06.201713:15 - 14:00 / 302 wszyscyPoprawa kolokwium nr 1 lub 2
29.06.201713:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 1
07.09.201710:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 2
14.09.201710:15 / 302Poprawa ćwiczeń nr 3LITERATURA

1. Chudzikiewicz A.: Statyka Budowli, PWN, W-wa 1976.
2. Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach, PWN, W-wa 2008.
3. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. Tom I, PWN, W-wa 2003.
4. Gawkowska L – skrypt ZUT: Wytrzymałość materiałów, przykłady obliczeń, Sz-n 2010.
5. Grabowski J., Iwanczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, OW PW, W-wa 2006
6. Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. PWN, W-wa 1978.
7. Jastrzębski P., Muttermilch J., Orłowski W.: Wytrzymałość materiałów, Arkady, W-wa 1986.
8. Niezgodziński M., Niezgodziński  T.: Zadania z wytrzymałość materiałów, WNT, W-wa 2009.
9. Orłowski W., Słowański  L: Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń, Arkady, W-wa 1978.WYNIKI Z ĆWICZEŃ