Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechanika Ogólna (ćwiczenia audytoryjne)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 1


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa 4piątek / 8:30 - 10:00240
Grupa 5piątek / 11:15 - 12:45240ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ
  
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie pozytywnej oceny z każdego z 3 kolokwiów. 
Przed każdym kolokwium zostanie wydane zadanie domowe. Dobrze zrobione zadanie podnosi ocenę z kolokwium o 0,5 oceny w górę. Źle wykonane zadanie nie zmienia oceny z kolokwium. Zadania można oddawać do terminu kolokwium dotyczącego danego zagadnienia.
Po każdym kolokwium, odbędzie się po jednej poprawie danego kolokwium (w uzgodnionym terminie).
Studentom, którzy z ostatnim dniem bieżącego semestru nie uzyskają zaliczenia przedmiotu, przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe ćwiczeń, które  odbędą się w uzgodnionym terminie w sesji. Obejmują one cały materiał.
Zajęcia są obowiązkowe - nieobecność na 3 zajęciach może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu.ZADANIA DOMOWE:

Dobrze zrobione zadanie podnosi ocenę z kolokwium o 0,5 oceny w górę. Źle wykonane zadanie nie zmienia oceny z kolokwium. Zadania można oddawać do terminu kolokwium dotyczącego danego zagadnienia. Dodatkowo, bardziej przygotuje Cię do zaliczenia kolokwium.

1. Wyznaczenie wartości reakcji w belkach przegubowych: schemat 1schemat 2schemat 3schemat 4
2. Wyznaczenie wartości reakcji w ramach: schemat 1schemat 2schemat 3schemat 4
3. Wyznaczenie wartości sił w prętach kratownicy: schemat 1
  


PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

07.10.2016wg planuWprowadzenie. Funkcje trygonometryczne. Działanie na wektorach.
14.10.2016wg planuPłaskie układy sił zbieżnych. Wyznaczanie reakcji podpór w układach płaskich metodą graficzną.
28.10.2016wg planuWyznaczanie reakcji podpór w belkach.
04.11.2016wg planuWyznaczanie reakcji podpór w belkach.
14.11.2016wg planuWyznaczanie reakcji podpór w ramach.
18.11.2016wg planu

Wyznaczanie reakcji podpór w ramach.

25.11.2016wg planu

Kolokwium nr 1 (1 godzina): Wyznaczanie reakcji podpór w belkach.

Wyznaczanie reakcji podpór w ramach.

02.12.2016wg planuWyznaczanie sił w prętach kratownicy.
09.12.2016wg planu

Wyznaczanie sił w prętach kratownicy.

16.12.2016wg planu

Kolokwium nr 2 (1 godzina): Wyznaczanie reakcji podpór w ramach.

Wyznaczanie sił w prętach kratownicy.

03.01.2017 

wg planu

Wyznaczanie sił w prętach kratownicy.
10.01.20178:15 / 412Poprawa kolokwium nr 1,2
13.01.2017wg planuWyznaczanie sił w prętach kratownicy.
19.01.201712:15 / 412Kinematyka.
20.01.2017wg planuKolokwium nr 3: Wyznaczanie sił w prętach kratownicy metodą równoważenia węzłów i metodą przecięcia Rittera.
26.01.201714:15 / 413Kolokwium poprawkowe 
03.02.201712:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 1
07.02.201711:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 2LITERATURA

1. Leyko Jerzy, Mechanika ogólna. Tom 1. Statyka i kinematyka, PWN, W-wa 2012,
2. Misiak Jan, Mechanika ogólna. Tom 1. Statyka i kinematyka, WNT, W-wa 2014,
3. Misiak Jan, Zadania z mechaniki ogólnej. Część 1 statyka, WNT, W-wa 2012,WYNIKI Z ĆWICZEŃ