Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechanika Budowli (ćwiczenia projektowe)

KIERUNEK: INŻYNIER EUROPEJSKI
STUDIA: STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 3


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa Aczwartek / 14:15 - 15:45240
Grupa Bczwartek / 16:00 - 17:30240ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

W trakcie semestru przewiduje się 3 kolokwia. Przystąpić do kolokwium mogą osoby, które wcześniej oddadzą KOMPLETNIE wykonane projekty domowe (np. aby przystąpić do kolokwium nr 3 należy oddać zadanie 1, 2 oraz 3, a nie tylko zadanie 3). 
Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać pozytywną oceną z każdego kolokwium oraz oddać wszystkie projekty. 
Przystępując do poprawy ćwiczeń w sesji, koniczne jest wcześniejsze oddanie projektów (przynajmniej 2 dni przed planowaną poprawą).
Zajęcia są obowiązkowe. Można opuścić maksymalnie 3 zajęcia.
  


PROJEKTY DOMOWE 

UWAGA!!!: Proszę o oddanie projektów wykonanych w wersji kompletnej (bez brakujących stron). Projekt może być wykonany ołówkiem ale "brudnopisów" nie przyjmuje. Projekty z błędnie narysowanymi wykresami sił wewnętrznych nie będą rozpatrywane.

Nr 1. Zasada prac wirtualnych: schemat 1, schemat 2, schemat 3
Nr 2. Metoda sił: schemat 1schemat 2schemat 3
Nr 3. Metoda przemieszczeń: schemat 1schemat 2schemat 3
Nr 4. Linie wpływowe: schemat 1PROGRAM ĆWICZEŃ 

DATA

GRUPA / GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ                                                                                                         

06.10.2016

wg planu

Wprowadzenie, powtórzenie statyki belki i ramy. Twierdzenia energetyczne

13.10.2016

wg planu

Twierdzenia energetyczne

27.10.2016

wg planuZasada Prac Wirtualnych

03.11.2016 

wg planuMetoda sił

10.11.2016 

wg planu

Metoda sił

17.11.2016 

wg planuMetoda sił

24.11.2016 

wg planu

Oddanie projektu nr 1; Kolokwium nr 1 (1h); 

Metoda sił (1h)

01.12.2016 

wg planuMetoda sił

08.12.2016 

wg planuMetoda przemieszczeń

15.12.2016 

8:30 / 412

Metoda przemieszczeń

15.12.201614:15 / 240

Odrabianie zajęć za 20.10.2016

19.12.201615:15 / 412

Oddanie projektu nr 2; Kolokwium nr 2 (1h);

Poprawa kolokwium nr 1

05.01.2017 

wg planu

Metoda przemieszczeń

12.01.2017 

wg planu

Metoda przemieszczeń

19.01.2017wg planu

Metoda przemieszczeń (1h);

Linie wpływowe (1h)

20.01.20179:15 / 412Poprawa kolokwium nr 2
26.01.2017

14:15 i 16:15 /

413

Konsultacje do projektów;

Oddanie projektu nr 3 i 4; Kolokwium nr 3 (1h)

31.01.201715:15 / 422Poprawa kolokwium nr 1,2,3
03.02.201712:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 1
07.02.20179:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 2 + Egzamin nr 1
14.02.20179:15 / 422Egzamin nr 2WYNIKI Z ĆWICZEŃ