Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytrzymałość Materiałów (ćwiczenia audytoryjne)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 3


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa 3czwartek / 10:15 - 11:45301ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Przewiduje się 3 kolokwia. Każde kolokwium obejmuje 3 zadania (łącznie można uzyskać 9 ocen).
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z 7/9 zadań, przy czym dwa są z trzeciego kolokwium.
W semestrze odbędzie się po jednej poprawie każdego kolokwium.
Studentom, którzy z ostatnim dniem bieżącego semestru nie uzyskają zaliczenia przedmiotu przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe, które  odbędą się w uzgodnionym terminie.
​Zajęcia są obowiązkowe - nieobecność na 3 zajęciach może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu. 

  


PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

06.10.2016wg planuPowtórzenie wiadomości.
13.10.2016wg planuRozciąganie osiowe - statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne.
27.10.2016wg planuZginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
03.10.2016wg planuZginanie ukośne. Zginanie w dwóch płaszczyznach
10.11.2016wg planuZginanie w dwóch płaszczyznach
17.11.2016wg planuŚciskanie mimośrodowe. Rdzeń przekroju
24.11.2016wg planuSkręcanie
01.12.2016wg planuKOLOKWIUM nr 1
08.12.2016wg planuSkręcanie.Zadanie z kolokwium
15.12.2016wg planuMetoda Mohra.
21.12.201613:15 / 422POPRAWA KOLOKWIUM NR 1
03.01.201714:15 / 412Stateczność. 
05.01.2017wg planuKOLOKWIUM nr 2
12.01.2017wg planuŚciskanie ze zginaniem 
18.01.201713:15 / 422POPRAWA KOLOKWIUM NR 2
19.01.2017wg planuHipotezy wytężenia
27.01.20178:15 / 360KOLOKWIUM nr 3
31.01.201717:15 / 422KOLOKWIUM POPRAWKOWE
07.02.20179:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 1
14.02.20179:15 / 422Poprawa ćwiczeń nr 2
29.03.2017z grupą Pani dr A.MaryniakPoprawa ćwiczeń nr 2LITERATURA

1. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN, W-wa 1998,
2. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT, W-wa 2001,
3. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów. Tom I, II, PWN, W-wa 2003,
4. Gawkowska L. – skrypt PS., Wytrzymałość materiałów, przykłady obliczeń. Szczecin, 2010,
5. Grabowski J., Iwanczewska A., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, OW PW, W-wa 2006,
6. Jastrzębski P., Muttermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materiałów. Arkady, W-wa 1986,
7. Misiak J., Mechanika Techniczna. t.I, Statyka i Wytrzymałość. WNT, W-wa 1999,
8. Niezgodziński M., Niezgodziński  T., Zadania z wytrzymałość materiałów. WNT, W-wa 2009,
9. Nowacki W., Mechanika budowli. PWN, W-wa 1976,
10. Orłowski W., Słowański  L., Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń, Arkady, W-wa 1978,
11. Przewłocki J., Górski J., Podstawy mechaniki budowli, Arkady, W-wa 2006,
12. Zielnica J., Wytrzymałość materiałów. PWN, Poznań 2002.WYNIKI Z ĆWICZEŃ