Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechanika Ogólna (ćwiczenia audytoryjne)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 1


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa 2sobota zjazdowa / 12.45 - 14.15352ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Przewiduje się 3 kolokwia, 
Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać pozytywną oceną z każdego z 3 kolokwiów.
Na ostatnim zjeździe odbędzie się kolokwium poprawkowe, na którym będzie można poprawić ocenę z wcześniejszych kolokwiów.
Dla osób nie spełniających powyższego warunku po kolokwium poprawkowym zostanie ustanowiony drugi termin kolokwium poprawkowego - prawdopodobnie w sesji.
​Zajęcia są obowiązkowe - nieobecność na 2 zajęciach może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu.

INFORMACJA DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH: Student powtarzający przedmiot ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach. Osoby czynnie korzystające w tym czasie z innych zajęć dydaktycznych na wyższych latach, mają obowiązek uczestniczyć przynajmniej na kolokwiach (brak pojawienia się na nich skutkuje nieklasyfikowaniem z przedmiotu). ZADANIA DOMOWE:

Dobrze zrobione zadanie podnosi ocenę z kolokwium o 0,5 oceny w górę. Źle wykonane zadanie nie zmienia oceny z kolokwium. Zadania można oddawać do terminu kolokwium dotyczącego danego zagadnienia. Dodatkowo, bardziej przygotuje Cię do zaliczenia kolokwium. 

1. Wyznaczenie wartości reakcji w belkach przegubowych: schemat 1schemat 2schemat 3schemat 4
2. Wyznaczenie wartości reakcji w ramach: schemat 1schemat 2schemat 3schemat 4
3. Wyznaczenie wartości sił w prętach kratownicy: schemat 1
  


PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

08.10.2016wg planuWprowadzenie. Równowaga na płaszczyźnie
15.10.2016wg planuReakcje w belkach prostych
05.11.2016wg planuReakcje w belkach Gerbera
19.11.2016wg planu

Kolokwium nr 1: Reakcje w belkach (1h)

Reakcje w ramach  (1h)

26.11.2016wg planuReakcje w ramach
10.12.2016wg planu

Reakcje w ramach (1h)

Kolokwium nr 2: Reakcje w ramach (1h)

17.12.2016wg planuKratownice.
18.12.2016wraz z grupą nr 1Poprawa kolokwium nr 1 i 2
14.01.2017wg planu

Kratownica (1h)

Kolokwium nr 3: Kratownice (1h)

28.01.20178:00 / 360Poprawa kolokwiów
04.02.20178:00 / 422Poprawa ćwiczeń nr 1
11.02.20178:00 / 422Poprawa ćwiczeń nr 2LITERATURA

1. Leyko Jerzy, Mechanika ogólna. Tom 1. Statyka i kinematyka, PWN, W-wa 2012,
2. Misiak Jan, Mechanika ogólna. Tom 1. Statyka i kinematyka, WNT, W-wa 2014,
3. Misiak Jan, Zadania z mechaniki ogólnej. Część 1 statyka, WNT, W-wa 2012,WYNIKI Z ĆWICZEŃ