Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytrzymałość Materiałów (ćwiczenia audytoryjne)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2016/17
SEMESTR: 3


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupasobota zjazdowa / 14.30 - 16.50430ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Przewiduje się 2 kolokwia. Każde kolokwium obejmuje 3 zadania (łącznie można uzyskać 6 ocen).
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z 4/6 zadań, przy czym min. 2 są z drugiego kolokwium.
W semestrze odbędzie się po jednej poprawie każdego kolokwium.
Studentom, którzy z ostatnim dniem bieżącego semestru nie uzyskają zaliczenia przedmiotu przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe, które  odbędą się w uzgodnionym terminie.
​Zajęcia są obowiązkowe - nieobecność na 2 zajęciach może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu. 

INFORMACJA DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH: Student powtarzający przedmiot ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach. Osoby czynnie korzystające w tym czasie z innych zajęć dydaktycznych na wyższych latach, mają obowiązek uczestniczyć przynajmniej na kolokwiach (brak pojawienia się na nich skutkuje nieklasyfikowaniem z przedmiotu). 
  


PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

08.10.2016wg planuPowtórka momentów bezwładności. Statycznie wyznaczalne rozciąganie osiowe
15.10.2016wg planuZginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
05.11.2016wg planuZginanie ukośne. Zginanie w dwóch płaszczyznach
19.11.2016wg planuŚciskanie mimośrodowe. Rdzeń przekroju
26.11.2016wg planuKOLOKWIUM nr 1
10.12.2016wg planuStateczność. Ściskanie ze zginaniem 
17.12.2016wg planuŚciskanie ze zginaniem. Hipotezy wytężenia
18.12.2016na wykładziePoprawa kolokwium nr 1
14.01.2017wg planuLinia ugięcia belek (met. Mohra)
21.01.201710:35 / 422KOLOKWIUM nr 2
28.01.2017wg planuPoprawa kolokwium nr 2
04.02.201710:35 / 422Poprawa ćwiczeń nr 1 w trakcie egzaminu
11.02.201710:00 / 422Poprawa ćwiczeń nr 2 w trakcie egzaminu
26.03.2017Poprawa ćwiczeń nr 3 w trakcie egzaminuLITERATURA

1. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN, W-wa 1998,
2. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT, W-wa 2001,
3. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów. Tom I, II, PWN, W-wa 2003,
4. Gawkowska L. – skrypt PS., Wytrzymałość materiałów, przykłady obliczeń. Szczecin, 2010,
5. Grabowski J., Iwanczewska A., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, OW PW, W-wa 2006,
6. Jastrzębski P., Muttermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materiałów. Arkady, W-wa 1986,
7. Misiak J., Mechanika Techniczna. t.I, Statyka i Wytrzymałość. WNT, W-wa 1999,
8. Niezgodziński M., Niezgodziński  T., Zadania z wytrzymałość materiałów. WNT, W-wa 2009,
9. Nowacki W., Mechanika budowli. PWN, W-wa 1976,
10. Orłowski W., Słowański  L., Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń, Arkady, W-wa 1978,
11. Przewłocki J., Górski J., Podstawy mechaniki budowli, Arkady, W-wa 2006,
12. Zielnica J., Wytrzymałość materiałów. PWN, Poznań 2002.WYNIKI Z ĆWICZEŃ