Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechanika Ogólna (ćwiczenia audytoryjne)

KIERUNEK: BUDOWNICTWO
STUDIA: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ROK AKADEMICKI: 2017/18
SEMESTR: 1


GRUPY

NAZWA 

DZIEŃ TYGODNIA / GODZINA

SALA                                                                                      

Grupa 1sobota zjazdowa / 17:45 - 19:20360
ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać pozytywną oceną z każdego z 3 kolokwiów.
Na ostatnim zjeździe odbędzie się kolokwium poprawkowe, na którym będzie można poprawić ocenę z wcześniejszych kolokwiów.
Dla osób nie spełniających powyższego warunku po kolokwium poprawkowym zostanie ustanowiony drugi termin kolokwium poprawkowego - prawdopodobnie w sesji.
​Zajęcia są obowiązkowe - nieobecność na 2 zajęciach skutkuje nieklasyfikowaniem z przedmiotu.

INFORMACJA DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH: Student powtarzający przedmiot ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach. Osoby czynnie korzystające w tym czasie z innych zajęć dydaktycznych na wyższych latach, mają obowiązek uczestniczyć przynajmniej na kolokwiach (brak pojawienia się na nich skutkuje nieklasyfikowaniem z przedmiotu). ZADANIA DOMOWE:

Dobrze zrobione zadanie podnosi ocenę z kolokwium o 0,5 oceny w górę. Źle wykonane zadanie nie zmienia oceny z kolokwium. Zadania można oddawać do terminu kolokwium dotyczącego danego zagadnienia. Dodatkowo, bardziej przygotuje Cię do zaliczenia kolokwium. 

1. Wyznaczenie wartości reakcji w belkach przegubowych: schemat 1schemat 2schemat 3schemat 4
2. Wyznaczenie wartości reakcji w ramach: schemat 1schemat 2schemat 3schemat 4
3. Wyznaczenie wartości sił w prętach kratownicy: schemat 1
  


PROGRAM ĆWICZEŃ

DATA

GODZINA / SALA

ZAKRES ZAJĘĆ

07.10.2017wg planuWprowadzenie. Równowaga na płaszczyźnie
14.10.2017wg planuReakcje w belkach prostych
25.11.2017w trakcie godzin wykładuReakcje w belkach Gerbera
25.11.2017wg planu

Reakcje w ramach 

02.12.2017w trakcie godzin wykładuReakcje w ramach
02.12.2017wg planu

Reakcje w ramach (1h)

Kolokwium nr 1: Reakcje w belkach Gerbera (1h)

09.12.2017wg planu

Kratownice (1h)

Kolokwium nr 2: Reakcje w ramach (1h)

05.01.201817:15 / 422Poprawa kolokwiów
13.01.2018wg planu

Kratownica

14.01.2018 

13:00 / 412Kolokwium nr 3: Kratownice (1h)
27.01.2018wg planuPoprawa kolokwiów
03.02.2018

8:50 / 360

Poprawa ćwiczeń nr 1
10.02.201811:00 / 360Poprawa ćwiczeń nr 2
17.02.20188:50 / 360Poprawa ćwiczeń nr 3LITERATURA

1. Leyko Jerzy, Mechanika ogólna. Tom 1. Statyka i kinematyka, PWN, W-wa 2012,
2. Misiak Jan, Mechanika ogólna. Tom 1. Statyka i kinematyka, WNT, W-wa 2014,
3. Misiak Jan, Zadania z mechaniki ogólnej. Część 1 statyka, WNT, W-wa 2012,WYNIKI Z ĆWICZEŃ