Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia

NA UCZELNI BĘDĘ:
- 24.06.2018 / 8:00
- 27.06.2018 / 15:00
- 30.06.2018 / 13:00
- wrzesień

POPRAWY PRZEDMIOTÓW Z SEMESTRU ZIMOWEGO


POPRAWA ĆWICZEŃ Z MECHANIKI BUDOWLI DLA INŻYNIERA EUROPEJSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 27.06.2018 O 15:15 
POPRAWA ĆWICZEŃ Z MECHANIKI OGÓLNEJ SEM.1 DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WE WRZEŚNIU
POPRAWA ĆWICZEŃ Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW SEM. 3 DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WE WRZEŚNIU